95485 - ESERCITAZIONI DI LINGUA E LINGUISTICA POLACCA 3 - A

Scheda insegnamento

Anno Accademico 2021/2022

Contenuti

Le esercitazioni sono tenute dal dott. Marcin Wyrembelski

Testi/Bibliografia

Per la parte di esercitazioni i materiali didattici di riferimento sono, oltre a quelli elaborati dall'esercitatore (schede grammaticali ed esercizi lessico-grammaticali):

A. Achtelik, W. Hajduk-Gawron, A. Madeja, M. Świątek, Bądź na B1. Zbiór zadań z języka polskiego oraz przykładowe testy certyfikowane dla poziomu B1, Universitas, Kraków 2018.

A. Burkat, A. Jasińska, Hurra!!! Po polsku 2, Prolog, Kraków 2007, 2 voll.: Podręcznik dla studentów + Zeszyt ćwiczeń.

J. Pyzik, Iść czy chodzić? Ćwiczenia gramatyczno-semantyczne, Universitas, Kraków 2007.

I. Stempek, A. Stelmach, Polski krok po kroku 2, Polish Language School Glossa, Kraków 2012.

Per i non frequentanti:

Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001 (parti scelte da concordare con il docente)

Metodi didattici

Esercitazioni

Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento

Vedi l'apposita pagina del programma del corso tenuto dalla dott.ssa Nadzieja Bąkowska:

https://www.unibo.it/it/didattica/insegnamenti/insegnamento/2021/329387

Strumenti a supporto della didattica

B. Bartnicka, H. Satkiewicz, Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców, Wiedza Powszechna, Warszawa 1990 (o altra ediz. success.).

P. Garncarek, Czas na czasownik, Universitas, Kraków 2011.

W. Meisels, Dizionario pratico polacco-italiano. Podręczny słownik polsko-włoski, 2 voll., Wiedza Powszechna, Warszawa 1993.

W. Meisels, Dizionario pratico polacco-italiano. Podręczny słownik polsko-włoski, 2 voll., Wiedza Powszechna, Warszawa 1989.

J. Pyzik, Przygoda z gramatyką. Fleksja i słowotwórstwo imion. Ćwiczenia funkcjonalno-gramatyczne dla cudzoziemców, Universitas, Kraków 2011.

M. Szymczak (a cura di), Słownik języka polskiego, 3 voll., PWN, Warszawa 1978 (edizioni posteriori ampliate e corrette) - oppure un altro dizionario monolingue.

A. Zieliński, G. Bertone, Grammatica polacca: grammatica essenziale, Vallardi, Milano 1996.

Materiale vario audio e video.

Orario di ricevimento

Consulta il sito web di Agnieszka Nadzieja Bakowska