93124 - Dutch Language and Linguistics 2

Academic Year 2022/2023

Learning outcomes

By the end of the course students will have gained an intermediate knowledge of the Dutch language, linguistics and culture.

Course contents

Second year:

The translation of culture-specific elements; introduction to Dutch-Italian contrastive syntax.

Third year:

Introduction to the Translation Studies.

 

Readings/Bibliography

Second Year:

D. Grit, De vertaling van realia, in T. Naaijkens e.a., Denken over vertalen. Tekstboek vertaalwetenschap, Vantilt, Nijmegen 2010, pp. 189-196; M. Mertens, Realia in de vertalingen van De joodse Messias en De geschiedenis van mijn kaalheid, in D. Ross, A. Pos, M. Mertens (eds.), Ieder zijn eigen Arnon Grunberg. Vertaling, promotie en receptie [...], Academia Press, Gent 2012, pp. 131-142; M. Mertens, Voorzetselconstituenten; M. Mertens, Hoe zou Jan in Italië de kamer uit lopen / uitlopen?, in J. Fenoulhet e.a. (eds.), Neerlandistiek in contrast, Rozenberg Publishers, Amsterdam 2007, pp. 201-222, par. 6.

Third Year:

T. Naaijkens e.a., Denken over vertalen. Tekstboek vertaalwetenschap, Vantilt, Nijmegen 2010; D. Ross, A. Pos, M. Mertens (eds.), Ieder zijn eigen Arnon Grunberg. Vertaling, promotie en receptie [...], Academia Press, Gent 2012; H. van der Heide, A. Pos, M. Prandoni, D. Ross (eds.), Een ladder tegen de windroos. Nederlands tussen Noord- en Zuid-Europa: contacten, confrontaties en bemiddelaars, Academia Press, Gent 2016 (scelta di articoli); L. D'hulst, Ch. Van de Poel (eds.), Alles verandert altijd. Perspectieven op literair vertalen, Universitaire Pers Leuven, Leuven 2019.

Teaching methods

Students will be asked to participate actively with oral presentations.

Assessment methods

Oral presentation. Oral exam. Final paper.

Office hours

See the website of Marco Prandoni

SDGs

Reduced inequalities Life on land

This teaching activity contributes to the achievement of the Sustainable Development Goals of the UN 2030 Agenda.