31164 - Polish Language and Linguistics 2

Academic Year 2021/2022

  • Teaching Mode: Traditional lectures
  • Campus: Bologna
  • Corso: First cycle degree programme (L) in Foreign Languages and Literature (cod. 0979)

    Also valid for First cycle degree programme (L) in Foreign Languages and Literature (cod. 0979)

Learning outcomes

Polish Language and Linguistics 2: A2 level according to CEFR

Polish Language and Linguistics 3: B1-B2 level according to CEFR

 

Course contents

The course is divided into two complementary parts, theory and exercises.

The first part focuses on the literary stylistics (teacher: Nadzieja Bąkowska, PhD; 2nd semester) and involves analysis of short texts in the original language. The second part consists of practical exercises aimed at linguistic proficiency in Polish, by acquisition of grammar contents and communicative functions (teaching tutors: Marcin Wyrembelski, MA, and Marta Wanicka, MA; 1st and 2nd semester). 

Readings/Bibliography

1) Theoretical part

Literary texts (the exact selection of texts will be indicated to students during the course):

J. Brzechwa, Brzechwa dzieciom, Nasza Księgarnia, Warszawa 1995.

W. Szymborska, Wiersze wybrane, a5, Kraków 2017.

J. Tuwim, Wiersze dla dzieci, Nasza Księgarnia, Warszawa 1995.

O. Tokarczuk, Szafa, Kraków 2005; Opowiadania bizarne, Kraków 2018.

Altri brevi brani tratti dai libri scelti dal docente verranno indicati nel corso delle lezioni.

 Textbooks:

D. Zdunkiewicz Jedynak, Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008 (only the parts selected by the teacher during the course)

Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, Warszawa 2003 (only the parts selected by the teacher during the course) 

Handouts provided by the teacher.

2) Practical part:

Polish Language and Linguistics 2

M. Małolepsza, A. Szymkiewicz, Hurra!!! Po polsku 1, Prolog, Kraków 2006, 2 voll.: Podręcznik dla studentów + Zeszyt ćwiczeń.

A. Burkat, A. Jasińska, Hurra!!! Po polsku 2, Prolog, Kraków 2007, 2 voll.: Podręcznik dla studentów + Zeszyt ćwiczeń (2nd semester).

I. Stempek, A. Stelmach, Polski krok po kroku 2, Polish Language School Glossa, Kraków 2012.

For not-attending Polish native speakers (the exam programme must be agreed with the teacher beforehand):

Z. Klemensiewicz, Historia języka polskiego, PWN, Warszawa 1999 (selected chapters).

B. Walczak, Zarys dziejów języka polskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.

Polish Language and Linguistics 3

A. Achtelik, W. Hajduk-Gawron, A. Madeja, M. Świątek, Bądź na B1. Zbiór zadań z języka polskiego oraz przykładowe testy certyfikowane dla poziomu B1, Universitas, Kraków 2018.

A. Burkat, A. Jasińska, Hurra!!! Po polsku 2, Prolog, Kraków 2007, 2 voll.: Podręcznik dla studentów + Zeszyt ćwiczeń.

J. Pyzik, Iść czy chodzić? Ćwiczenia gramatyczno-semantyczne, Universitas, Kraków 2007.

I. Stempek, A. Stelmach, Polski krok po kroku 2, Polish Language School Glossa, Kraków 2012.

For not-attending Polish native speakers (the exam programme must be agreed with the teacher beforehand):

Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001 (selected chapters).


Teaching methods

Lectures, classes, e-learning

Assessment methods

The final exam aims at verifying the acquisition of the four linguistic skills (written and oral comprehension, written and oral production) at the CEFR level indicated in the section of the course programme titled “learning outcomes”.

The exam consists of two parts: a 4-hour written test and an oral interview. All students (included Polish native speakers) have to pass the written exam to access the oral one.

The written test aims at assessing the students' writing skills, both active and passive, whereas the oral exam has the aim of evaluating their capacity of speaking and listening comprehension, as well as the theoretical competences, conveyed by the part of the course in literary stylistics. Moreover, for the theoretical part of the course, the students will be requested to write a short paper. Both the written and the oral exam will base on the topics developed during the classes and on the materials indicated in the programme bibliography. 

In case of Polish-born non-attending students, the exam will base on the specific texts indicated in the programme bibliography.

The final mark will be the average of the marks obtained in the written test and in the oral interview (both for the theoretical and the practical part).

Teaching tools

Polish Language and Linguistics 2

E-LOCAL course of Polish language and culture: http://e-localcourses.unibo.it

B. Bartnicka, H. Satkiewicz, Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców, Wiedza Powszechna, Warszawa 1990 (o altra ediz. success.).

E. Lipińska, Z ziemi włoskiej do Polski. Manuale di grammatica polacca per italiani, Universitas, Kraków 2011.

W. Meisels, Dizionario pratico polacco-italiano. Podręczny słownik polsko-włoski, 2 voll., Wiedza Powszechna, Warszawa 1993.

W. Meisels, Dizionario pratico polacco-italiano. Podręczny słownik polsko-włoski, 2 voll., Wiedza Powszechna, Warszawa 1989.

A. Zieliński, G. Bertone, Grammatica polacca: grammatica essenziale, Vallardi, Milano 1996.

Audiovisual materials.

Polish Language and Linguistics 3

B. Bartnicka, H. Satkiewicz, Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców, Wiedza Powszechna, Warszawa 1990 (o altra ediz. success.).

P. Garncarek, Czas na czasownik, Universitas, Kraków 2011.

W. Meisels, Dizionario pratico polacco-italiano. Podręczny słownik polsko-włoski, 2 voll., Wiedza Powszechna, Warszawa 1993.

W. Meisels, Dizionario pratico polacco-italiano. Podręczny słownik polsko-włoski, 2 voll., Wiedza Powszechna, Warszawa 1989.

J. Pyzik, Przygoda z gramatyką. Fleksja i słowotwórstwo imion. Ćwiczenia funkcjonalno-gramatyczne dla cudzoziemców, Universitas, Kraków 2011.

M. Szymczak (a cura di), Słownik języka polskiego, 3 voll., PWN, Warszawa 1978 (edizioni posteriori ampliate e corrette) - oppure un altro dizionario monolingue.

A. Zieliński, G. Bertone, Grammatica polacca: grammatica essenziale, Vallardi, Milano 1996.

Audiovisual materials.

Office hours

See the website of Agnieszka Nadzieja Bakowska

SDGs

Quality education Gender equality

This teaching activity contributes to the achievement of the Sustainable Development Goals of the UN 2030 Agenda.