Course Timetable 90567 - Classical Philology II (1) (LM) (6 cfu)

A.Y. 2023/2024

Teacher: Lucia Floridi

Lesson period Feb 02, 2024 - Mar 08, 2024
Friday, 2 February 2024 09:00 - 11:00
AULA C (Accesso da Via Zamboni, 34)
Piano Primo
Edificio in via Zamboni 34, 36
Via Zamboni, 34 - Bologna
Wednesday, 7 February 2024 11:00 - 13:00
AULA C (Accesso da Via Zamboni, 34)
Piano Primo
Edificio in via Zamboni 34, 36
Via Zamboni, 34 - Bologna
Thursday, 8 February 2024 09:00 - 11:00
AULA A (Accesso da Via Zamboni, 34)
Piano Primo
Edificio in via Zamboni 34, 36
Via Zamboni, 34 - Bologna
Friday, 9 February 2024 09:00 - 11:00
AULA C (Accesso da Via Zamboni, 34)
Piano Primo
Edificio in via Zamboni 34, 36
Via Zamboni, 34 - Bologna
Wednesday, 14 February 2024 11:00 - 13:00
AULA C (Accesso da Via Zamboni, 34)
Piano Primo
Edificio in via Zamboni 34, 36
Via Zamboni, 34 - Bologna
Thursday, 15 February 2024 09:00 - 11:00
AULA A (Accesso da Via Zamboni, 34)
Piano Primo
Edificio in via Zamboni 34, 36
Via Zamboni, 34 - Bologna
Friday, 16 February 2024 09:00 - 11:00
AULA C (Accesso da Via Zamboni, 34)
Piano Primo
Edificio in via Zamboni 34, 36
Via Zamboni, 34 - Bologna
Wednesday, 21 February 2024 11:00 - 13:00
AULA C (Accesso da Via Zamboni, 34)
Piano Primo
Edificio in via Zamboni 34, 36
Via Zamboni, 34 - Bologna
Thursday, 22 February 2024 09:00 - 11:00
AULA A (Accesso da Via Zamboni, 34)
Piano Primo
Edificio in via Zamboni 34, 36
Via Zamboni, 34 - Bologna
Friday, 23 February 2024 09:00 - 11:00
AULA C (Accesso da Via Zamboni, 34)
Piano Primo
Edificio in via Zamboni 34, 36
Via Zamboni, 34 - Bologna
Wednesday, 28 February 2024 11:00 - 13:00
AULA C (Accesso da Via Zamboni, 34)
Piano Primo
Edificio in via Zamboni 34, 36
Via Zamboni, 34 - Bologna
Thursday, 29 February 2024 09:00 - 11:00
AULA A (Accesso da Via Zamboni, 34)
Piano Primo
Edificio in via Zamboni 34, 36
Via Zamboni, 34 - Bologna
Friday, 1 March 2024 09:00 - 11:00
AULA C (Accesso da Via Zamboni, 34)
Piano Primo
Edificio in via Zamboni 34, 36
Via Zamboni, 34 - Bologna
Wednesday, 6 March 2024 11:00 - 13:00
AULA C (Accesso da Via Zamboni, 34)
Piano Primo
Edificio in via Zamboni 34, 36
Via Zamboni, 34 - Bologna
Thursday, 7 March 2024 09:00 - 11:00
AULA A (Accesso da Via Zamboni, 34)
Piano Primo
Edificio in via Zamboni 34, 36
Via Zamboni, 34 - Bologna
Friday, 8 March 2024 09:00 - 11:00
AULA C (Accesso da Via Zamboni, 34)
Piano Primo
Edificio in via Zamboni 34, 36
Via Zamboni, 34 - Bologna