Course Timetable 85273 - Wine Marketing (4 cfu)

A.Y. 2022/2023

Teacher: Giulio Malorgio

Lesson period Feb 23, 2023 - May 25, 2023
Thursday, 23 February 2023 14:00 - 17:00
AULA AURELIANO AMATI
Piano Terra
Locali in Faenza, via Tebano 54
Via Tebano, 54 - Faenza
Thursday, 2 March 2023 14:00 - 17:00
AULA AURELIANO AMATI
Piano Terra
Locali in Faenza, via Tebano 54
Via Tebano, 54 - Faenza
Thursday, 9 March 2023 14:00 - 17:00
AULA AURELIANO AMATI
Piano Terra
Locali in Faenza, via Tebano 54
Via Tebano, 54 - Faenza
Thursday, 16 March 2023 14:00 - 17:00
AULA AURELIANO AMATI
Piano Terra
Locali in Faenza, via Tebano 54
Via Tebano, 54 - Faenza
Thursday, 23 March 2023 14:00 - 17:00
AULA AURELIANO AMATI
Piano Terra
Locali in Faenza, via Tebano 54
Via Tebano, 54 - Faenza
Thursday, 13 April 2023 14:00 - 17:00
AULA AURELIANO AMATI
Piano Terra
Locali in Faenza, via Tebano 54
Via Tebano, 54 - Faenza
Thursday, 20 April 2023 14:00 - 17:00
AULA AURELIANO AMATI
Piano Terra
Locali in Faenza, via Tebano 54
Via Tebano, 54 - Faenza
Thursday, 4 May 2023 14:00 - 17:00
AULA AURELIANO AMATI
Piano Terra
Locali in Faenza, via Tebano 54
Via Tebano, 54 - Faenza
Friday, 5 May 2023 10:00 - 13:00
AULA AURELIANO AMATI
Piano Terra
Locali in Faenza, via Tebano 54
Via Tebano, 54 - Faenza
Tuesday, 9 May 2023 14:00 - 17:00
AULA AURELIANO AMATI
Piano Terra
Locali in Faenza, via Tebano 54
Via Tebano, 54 - Faenza
Thursday, 11 May 2023 14:00 - 17:00
AULA AURELIANO AMATI
Piano Terra
Locali in Faenza, via Tebano 54
Via Tebano, 54 - Faenza
Thursday, 25 May 2023 14:00 - 17:00
AULA AURELIANO AMATI
Piano Terra
Locali in Faenza, via Tebano 54
Via Tebano, 54 - Faenza