Course Timetable 75577 - Economics of Climate Change (6 cfu)

A.Y. 2022/2023

Teacher: Anastasios Xepapadeas

Lesson period Sep 23, 2022 - Oct 28, 2022
Friday, 23 September 2022 09:00 - 12:00
TEATINI 3
Piano Primo
Ex convento dei Teatini
Piazzetta Teatini, 10 - Rimini
Thursday, 29 September 2022 12:00 - 15:00
ALBERTI 5
Piano Primo
corpo 2.4
Via Quintino Sella, 13 - Rimini
Friday, 30 September 2022 09:00 - 12:00
TEATINI 3
Piano Primo
Ex convento dei Teatini
Piazzetta Teatini, 10 - Rimini
Thursday, 6 October 2022 12:00 - 15:00
ALBERTI 5
Piano Primo
corpo 2.4
Via Quintino Sella, 13 - Rimini
Friday, 7 October 2022 09:00 - 12:00
TEATINI 3
Piano Primo
Ex convento dei Teatini
Piazzetta Teatini, 10 - Rimini
Thursday, 13 October 2022 12:00 - 15:00
ALBERTI 5
Piano Primo
corpo 2.4
Via Quintino Sella, 13 - Rimini
Thursday, 20 October 2022 12:00 - 15:00
ALBERTI 5
Piano Primo
corpo 2.4
Via Quintino Sella, 13 - Rimini
Friday, 21 October 2022 09:00 - 12:00
TEATINI 3
Piano Primo
Ex convento dei Teatini
Piazzetta Teatini, 10 - Rimini
Thursday, 27 October 2022 12:00 - 15:00
ALBERTI 5
Piano Primo
corpo 2.4
Via Quintino Sella, 13 - Rimini
Friday, 28 October 2022 09:00 - 12:00
TEATINI 3
Piano Primo
Ex convento dei Teatini
Piazzetta Teatini, 10 - Rimini