Course Timetable 14163 - Pharmacology I (6 cfu)

A.Y. 2022/2023

Teacher: Sanzio Candeletti

Modulo 1

Lesson period Oct 05, 2022 - Oct 26, 2022
Wednesday, 5 October 2022 14:00 - 17:00
AULA 1.1
Piano Primo
Palazzo Vespignani
Via Giuseppe Garibaldi, 24 - Imola
Tuesday, 11 October 2022 14:00 - 18:00
AULA 1.3
Piano Primo
Palazzo Vespignani
Via Giuseppe Garibaldi, 24 - Imola
Wednesday, 12 October 2022 14:00 - 17:00
AULA 1.1
Piano Primo
Palazzo Vespignani
Via Giuseppe Garibaldi, 24 - Imola
Tuesday, 18 October 2022 14:00 - 18:00
AULA 1.2
Piano Primo
Palazzo Vespignani
Via Giuseppe Garibaldi, 24 - Imola
Wednesday, 19 October 2022 14:00 - 17:00
AULA 1.1
Piano Primo
Palazzo Vespignani
Via Giuseppe Garibaldi, 24 - Imola
Tuesday, 25 October 2022 14:00 - 18:00
AULA 1.2
Piano Primo
Palazzo Vespignani
Via Giuseppe Garibaldi, 24 - Imola
Wednesday, 26 October 2022 14:00 - 17:00
AULA 1.1
Piano Primo
Palazzo Vespignani
Via Giuseppe Garibaldi, 24 - Imola

Teacher: Sanzio Candeletti

Modulo 2

Lesson period Nov 02, 2022 - Nov 23, 2022
Wednesday, 2 November 2022 14:00 - 17:00
AULA 1.1
Piano Primo
Palazzo Vespignani
Via Giuseppe Garibaldi, 24 - Imola
Tuesday, 8 November 2022 14:00 - 18:00
AULA 2.1
Piano Secondo
Palazzo Vespignani
Via Giuseppe Garibaldi, 24 - Imola
Wednesday, 9 November 2022 14:00 - 17:00
AULA 1.1
Piano Primo
Palazzo Vespignani
Via Giuseppe Garibaldi, 24 - Imola
Tuesday, 15 November 2022 14:00 - 18:00
AULA 1.2
Piano Primo
Palazzo Vespignani
Via Giuseppe Garibaldi, 24 - Imola
Wednesday, 16 November 2022 14:00 - 17:00
AULA 1.1
Piano Primo
Palazzo Vespignani
Via Giuseppe Garibaldi, 24 - Imola
Tuesday, 22 November 2022 14:00 - 17:00
AULA 3
Piano Primo
Palazzo Dal Pero
Via Giuseppe Garibaldi, 37 - Imola
Wednesday, 23 November 2022 14:00 - 18:00
AULA 1.1
Piano Primo
Palazzo Vespignani
Via Giuseppe Garibaldi, 24 - Imola