Course Timetable 93244 - Anthropology of Migration (6 cfu)

A.Y. 2021/2022

Teacher: Vanessa Grotti

Lesson period Sep 27, 2021 - Oct 26, 2021
Monday, 27 September 2021 10:00 - 13:00
AULA IV
Piano Primo
Palazzo Verdi
Via Giuseppe Pasolini, 23 - Ravenna
Tuesday, 28 September 2021 10:00 - 13:00
AULA IV
Piano Primo
Palazzo Verdi
Via Giuseppe Pasolini, 23 - Ravenna
Monday, 4 October 2021 10:00 - 13:00
AULA IV
Piano Primo
Palazzo Verdi
Via Giuseppe Pasolini, 23 - Ravenna
Tuesday, 5 October 2021 10:00 - 13:00
AULA IV
Piano Primo
Palazzo Verdi
Via Giuseppe Pasolini, 23 - Ravenna
Monday, 11 October 2021 10:00 - 13:00
AULA GERSHEVITCH
Piano Primo
Palazzo Verdi
Via Giuseppe Pasolini, 23 - Ravenna
Tuesday, 12 October 2021 10:00 - 13:00
AULA GERSHEVITCH
Piano Primo
Palazzo Verdi
Via Giuseppe Pasolini, 23 - Ravenna
Monday, 18 October 2021 10:00 - 13:00
AULA GERSHEVITCH
Piano Primo
Palazzo Verdi
Via Giuseppe Pasolini, 23 - Ravenna
Tuesday, 19 October 2021 10:00 - 13:00
AULA GERSHEVITCH
Piano Primo
Palazzo Verdi
Via Giuseppe Pasolini, 23 - Ravenna
Monday, 25 October 2021 10:00 - 13:00
AULA GERSHEVITCH
Piano Primo
Palazzo Verdi
Via Giuseppe Pasolini, 23 - Ravenna
Tuesday, 26 October 2021 10:00 - 13:00
AULA GERSHEVITCH
Piano Primo
Palazzo Verdi
Via Giuseppe Pasolini, 23 - Ravenna