Course Timetable 78865 - Experimental Pedagogy (3 cfu)

A.Y. 2021/2022

Teacher: Aurora Ricci

Lesson period Nov 24, 2021 - Jan 20, 2022
Wednesday, 24 November 2021 14:00 - 18:00
AULA 1.1
Piano Primo
Palazzo Vespignani
Via Giuseppe Garibaldi, 24 - Imola
Thursday, 2 December 2021 14:00 - 18:00
AULA 1.1
Piano Primo
Palazzo Vespignani
Via Giuseppe Garibaldi, 24 - Imola
Thursday, 9 December 2021 14:00 - 18:00
AULA 1.1
Piano Primo
Palazzo Vespignani
Via Giuseppe Garibaldi, 24 - Imola
Thursday, 16 December 2021 14:00 - 18:00
AULA 1.1
Piano Primo
Palazzo Vespignani
Via Giuseppe Garibaldi, 24 - Imola
Thursday, 13 January 2022 14:00 - 18:00
AULA 0.1
Piano Terra
Palazzo Vespignani
Via Giuseppe Garibaldi, 24 - Imola
Thursday, 20 January 2022 14:00 - 18:00
AULA 0.1
Piano Terra
Palazzo Vespignani
Via Giuseppe Garibaldi, 24 - Imola