Course Timetable 78853 - Environmental Epidemiology (3 cfu)

A.Y. 2021/2022

Teacher: Eva Vanna Lorenza Negri

Lesson period Apr 26, 2022 - May 31, 2022
Tuesday, 26 April 2022 14:00 - 18:00
AULA 1.4
Piano Primo
Palazzo Vespignani
Via Giuseppe Garibaldi, 24 - Imola
Tuesday, 3 May 2022 09:00 - 13:00
AULA 1.4
Piano Primo
Palazzo Vespignani
Via Giuseppe Garibaldi, 24 - Imola
Tuesday, 10 May 2022 09:00 - 13:00
AULA 1.4
Piano Primo
Palazzo Vespignani
Via Giuseppe Garibaldi, 24 - Imola
Tuesday, 17 May 2022 09:00 - 13:00
AULA 1.4
Piano Primo
Palazzo Vespignani
Via Giuseppe Garibaldi, 24 - Imola
Tuesday, 24 May 2022 09:00 - 13:00
AULA 1.4
Piano Primo
Palazzo Vespignani
Via Giuseppe Garibaldi, 24 - Imola
Tuesday, 31 May 2022 09:00 - 13:00
AULA 0.2
Piano Terra
Palazzo Vespignani
Via Giuseppe Garibaldi, 24 - Imola