Course Timetable 14163 - Pharmacology I (6 cfu)

A.Y. 2021/2022

Teacher: Sanzio Candeletti

Modulo 1

Lesson period Oct 18, 2021 - Nov 22, 2021
Monday, 18 October 2021 15:00 - 18:00
AULA 1.1
Piano Primo
Palazzo Vespignani
Via Giuseppe Garibaldi, 24 - Imola
Wednesday, 20 October 2021 14:00 - 17:00
AULA 1.1
Piano Primo
Palazzo Vespignani
Via Giuseppe Garibaldi, 24 - Imola
Monday, 25 October 2021 15:00 - 18:00
AULA 1.1
Piano Primo
Palazzo Vespignani
Via Giuseppe Garibaldi, 24 - Imola
Wednesday, 27 October 2021 14:00 - 17:00
AULA 1.1
Piano Primo
Palazzo Vespignani
Via Giuseppe Garibaldi, 24 - Imola
Tuesday, 2 November 2021 14:00 - 17:00
AULA 1.1
Piano Primo
Palazzo Vespignani
Via Giuseppe Garibaldi, 24 - Imola
Monday, 8 November 2021 14:00 - 17:00
AULA 1.1
Piano Primo
Palazzo Vespignani
Via Giuseppe Garibaldi, 24 - Imola
Tuesday, 9 November 2021 14:00 - 17:00
AULA 1.1
Piano Primo
Palazzo Vespignani
Via Giuseppe Garibaldi, 24 - Imola
Monday, 22 November 2021 14:00 - 17:00
AULA 2.2
Piano Secondo
Palazzo Vespignani
Via Giuseppe Garibaldi, 24 - Imola

Teacher: Lucia Carboni

Modulo 2

Lesson period Oct 07, 2021 - Nov 03, 2021
Thursday, 7 October 2021 10:00 - 13:00
AULA 1.1
Piano Primo
Palazzo Vespignani
Via Giuseppe Garibaldi, 24 - Imola
Tuesday, 12 October 2021 10:00 - 13:00
AULA 1.1
Piano Primo
Palazzo Vespignani
Via Giuseppe Garibaldi, 24 - Imola
Thursday, 14 October 2021 10:00 - 13:00
AULA 1.1
Piano Primo
Palazzo Vespignani
Via Giuseppe Garibaldi, 24 - Imola
Tuesday, 19 October 2021 10:00 - 13:00
AULA 1.1
Piano Primo
Palazzo Vespignani
Via Giuseppe Garibaldi, 24 - Imola
Thursday, 21 October 2021 10:00 - 13:00
AULA 1.1
Piano Primo
Palazzo Vespignani
Via Giuseppe Garibaldi, 24 - Imola
Tuesday, 26 October 2021 10:00 - 13:00
AULA 1.1
Piano Primo
Palazzo Vespignani
Via Giuseppe Garibaldi, 24 - Imola
Thursday, 28 October 2021 10:00 - 13:00
AULA 1.1
Piano Primo
Palazzo Vespignani
Via Giuseppe Garibaldi, 24 - Imola
Wednesday, 3 November 2021 10:00 - 13:00
AULA 1.1
Piano Primo
Palazzo Vespignani
Via Giuseppe Garibaldi, 24 - Imola