31301 - Dutch Linguistics and Language 3

Course Unit Page

Academic Year 2021/2022

Learning outcomes

By the end of the course students will have gained an intermediate knowledge of the Dutch language, linguistics and culture.

Course contents

Second year:

The translation of culture-specific elements; introduction to Dutch-Italian contrastive syntax.

Third year:

a) Introduction to the Translation Studies.

b) Introduction to writing and composition: summary, letter and essay.

Readings/Bibliography

Second Year:

a) D. Grit, De vertaling van realia, in T. Naaijkens e.a., Denken over vertalen. Tekstboek vertaalwetenschap, Vantilt, Nijmegen 2010, pp. 189-196; M. Mertens, Realia in de vertalingen van De joodse Messias en De geschiedenis van mijn kaalheid, in D. Ross, A. Pos, M. Mertens (eds.), Ieder zijn eigen Arnon Grunberg. Vertaling, promotie en receptie [...], Academia Press, Gent 2012, pp. 131-142; M. Mertens, Voorzetselconstituenten; M. Mertens, Hoe zou Jan in Italië de kamer uit lopen / uitlopen?, in J. Fenoulhet e.a. (eds.), Neerlandistiek in contrast, Rozenberg Publishers, Amsterdam 2007, pp. 201-222, par. 6.

b) Boers, Van der Voort, Heijne, Hidma, CODE, Basisleergang Nederlands voor anderstaligen, 1, ThiemeMeulenhoff, Utrecht/Zutphen, 2004; O. Boers, van der Voort, M. Heijne, CODE, Basisleergang Nederlands voor anderstaligen, 2, ThiemeMeulenhoff, Utrecht/Zutphen, 2004; J. van der Toorn-Schutte, Klare Taal!, Uitgebreide basisgrammatica NT2, Boom, Amsterdam, 2003.

Third Year:

a) - T. Naaijkens e.a., Denken over vertalen. Tekstboek vertaalwetenschap, Vantilt, Nijmegen 2010; D. Ross, A. Pos, M. Mertens (eds.), Ieder zijn eigen Arnon Grunberg. Vertaling, promotie en receptie [...], Academia Press, Gent 2012; H. van der Heide, A. Pos, M. Prandoni, D. Ross (eds.), Een ladder tegen de windroos. Nederlands tussen Noord- en Zuid-Europa: contacten, confrontaties en bemiddelaars, Academia Press, Gent 2016 (scelta di articoli); L. D'hulst, Ch. Van de Poel (eds.), Alles verandert altijd. Perspectieven op literair vertalen, Universitaire Pers Leuven, Leuven 2019.

b) Van Kalsbeek, Stumpel, Vedder, Schrijverij. Schrijfcursus Nederlands voor anderstaligen, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1992.

Teaching methods

Students will be asked to participate actively with oral presentations.

Assessment methods

a) Oral presentation. Oral exam. Final paper.
b) Written and spoken language test. Written and oral presentations.

Office hours

See the website of Marco Prandoni