Course Timetable 88211 - Agricultural Policy Evaluation (3 cfu)

A.Y. 2023/2024

Teacher: Matteo Vittuari

Lesson period Feb 27, 2024 - May 21, 2024
Tuesday, 27 February 2024 08:30 - 11:00
AULA 2 (civ.44)
Piano Terra
Edificio in Bo via Fanin, 40-50 (CAAB)
Viale Giuseppe Fanin, 40-50 - Bologna
Tuesday, 5 March 2024 08:30 - 11:00
AULA 2 (civ.44)
Piano Terra
Edificio in Bo via Fanin, 40-50 (CAAB)
Viale Giuseppe Fanin, 40-50 - Bologna
Thursday, 14 March 2024 08:30 - 11:00
AULA 2 (civ.44)
Piano Terra
Edificio in Bo via Fanin, 40-50 (CAAB)
Viale Giuseppe Fanin, 40-50 - Bologna
Monday, 18 March 2024 11:00 - 13:30
AULA 2 (civ.44)
Piano Terra
Edificio in Bo via Fanin, 40-50 (CAAB)
Viale Giuseppe Fanin, 40-50 - Bologna
Tuesday, 19 March 2024 08:30 - 11:00
AULA 2 (civ.44)
Piano Terra
Edificio in Bo via Fanin, 40-50 (CAAB)
Viale Giuseppe Fanin, 40-50 - Bologna
Monday, 25 March 2024 14:30 - 17:00
AULA 13 (civ.46)
Piano Primo
Edificio in Bo via Fanin, 40-50 (CAAB)
Viale Giuseppe Fanin, 40-50 - Bologna
Tuesday, 16 April 2024 08:30 - 11:00
AULA 2 (civ.44)
Piano Terra
Edificio in Bo via Fanin, 40-50 (CAAB)
Viale Giuseppe Fanin, 40-50 - Bologna
Tuesday, 23 April 2024 08:30 - 11:00
AULA 2 (civ.44)
Piano Terra
Edificio in Bo via Fanin, 40-50 (CAAB)
Viale Giuseppe Fanin, 40-50 - Bologna
Wednesday, 24 April 2024 11:00 - 13:30
AULA 2 (civ.44)
Piano Terra
Edificio in Bo via Fanin, 40-50 (CAAB)
Viale Giuseppe Fanin, 40-50 - Bologna
Tuesday, 7 May 2024 08:30 - 11:00
AULA 2 (civ.44)
Piano Terra
Edificio in Bo via Fanin, 40-50 (CAAB)
Viale Giuseppe Fanin, 40-50 - Bologna
Tuesday, 14 May 2024 08:30 - 11:00
AULA 2 (civ.44)
Piano Terra
Edificio in Bo via Fanin, 40-50 (CAAB)
Viale Giuseppe Fanin, 40-50 - Bologna
Tuesday, 21 May 2024 08:30 - 11:00
AULA 2 (civ.44)
Piano Terra
Edificio in Bo via Fanin, 40-50 (CAAB)
Viale Giuseppe Fanin, 40-50 - Bologna