Course Timetable 82449 - Soil survey and classification (6 cfu)

A.Y. 2021/2022

Teacher: Gloria Falsone

Lesson period Feb 22, 2022 - May 25, 2022
Tuesday, 22 February 2022 13:30 - 15:30
AULA 8 (civ.48)
Piano Terra
Edificio in Bo via Fanin, 40-50 (CAAB)
Viale Giuseppe Fanin, 40-50 - Bologna
Thursday, 24 February 2022 13:30 - 16:30
AULA 8 (civ.48)
Piano Terra
Edificio in Bo via Fanin, 40-50 (CAAB)
Viale Giuseppe Fanin, 40-50 - Bologna
Tuesday, 8 March 2022 13:30 - 15:30
AULA 8 (civ.48)
Piano Terra
Edificio in Bo via Fanin, 40-50 (CAAB)
Viale Giuseppe Fanin, 40-50 - Bologna
Thursday, 10 March 2022 13:30 - 16:30
AULA 8 (civ.48)
Piano Terra
Edificio in Bo via Fanin, 40-50 (CAAB)
Viale Giuseppe Fanin, 40-50 - Bologna
Tuesday, 15 March 2022 13:30 - 15:30
AULA 8 (civ.48)
Piano Terra
Edificio in Bo via Fanin, 40-50 (CAAB)
Viale Giuseppe Fanin, 40-50 - Bologna
Thursday, 17 March 2022 13:30 - 16:30
AULA 8 (civ.48)
Piano Terra
Edificio in Bo via Fanin, 40-50 (CAAB)
Viale Giuseppe Fanin, 40-50 - Bologna
Tuesday, 22 March 2022 13:30 - 15:30
AULA 8 (civ.48)
Piano Terra
Edificio in Bo via Fanin, 40-50 (CAAB)
Viale Giuseppe Fanin, 40-50 - Bologna
Thursday, 24 March 2022 13:30 - 16:30
AULA 8 (civ.48)
Piano Terra
Edificio in Bo via Fanin, 40-50 (CAAB)
Viale Giuseppe Fanin, 40-50 - Bologna
Monday, 28 March 2022 13:30 - 15:30
AULA 8 (civ.48)
Piano Terra
Edificio in Bo via Fanin, 40-50 (CAAB)
Viale Giuseppe Fanin, 40-50 - Bologna
Thursday, 31 March 2022 13:30 - 16:30
AULA 8 (civ.48)
Piano Terra
Edificio in Bo via Fanin, 40-50 (CAAB)
Viale Giuseppe Fanin, 40-50 - Bologna
Tuesday, 5 April 2022 13:30 - 15:30
AULA 8 (civ.48)
Piano Terra
Edificio in Bo via Fanin, 40-50 (CAAB)
Viale Giuseppe Fanin, 40-50 - Bologna
Thursday, 7 April 2022 13:30 - 16:30
AULA 8 (civ.48)
Piano Terra
Edificio in Bo via Fanin, 40-50 (CAAB)
Viale Giuseppe Fanin, 40-50 - Bologna
Tuesday, 12 April 2022 13:30 - 15:30
AULA 8 (civ.48)
Piano Terra
Edificio in Bo via Fanin, 40-50 (CAAB)
Viale Giuseppe Fanin, 40-50 - Bologna
Friday, 22 April 2022 13:30 - 16:30
AULA 8 (civ.48)
Piano Terra
Edificio in Bo via Fanin, 40-50 (CAAB)
Viale Giuseppe Fanin, 40-50 - Bologna
Tuesday, 26 April 2022 13:30 - 15:30
AULA 8 (civ.48)
Piano Terra
Edificio in Bo via Fanin, 40-50 (CAAB)
Viale Giuseppe Fanin, 40-50 - Bologna
Tuesday, 3 May 2022 08:45 - 18:30
Thursday, 5 May 2022 13:30 - 16:30
AULA 8 (civ.48)
Piano Terra
Edificio in Bo via Fanin, 40-50 (CAAB)
Viale Giuseppe Fanin, 40-50 - Bologna
Tuesday, 10 May 2022 11:30 - 13:30
13:30 - 15:30
Friday, 13 May 2022 10:30 - 12:30
Tuesday, 17 May 2022 10:30 - 12:30
13:30 - 15:30
AULA 8 (civ.48)
Piano Terra
Edificio in Bo via Fanin, 40-50 (CAAB)
Viale Giuseppe Fanin, 40-50 - Bologna
Thursday, 19 May 2022 13:30 - 16:30
AULA 8 (civ.48)
Piano Terra
Edificio in Bo via Fanin, 40-50 (CAAB)
Viale Giuseppe Fanin, 40-50 - Bologna
Wednesday, 25 May 2022 16:00 - 18:00
AULA 8 (civ.48)
Piano Terra
Edificio in Bo via Fanin, 40-50 (CAAB)
Viale Giuseppe Fanin, 40-50 - Bologna