Foto del docente

Agnieszka Nadzieja Bakowska

Professoressa a contratto

Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne

Tutor didattico

Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne

Pubblicazioni

Ruolo editoriale nella collana «Lezioni di Traduzione»

Nadzieja Bąkowska, Recensione a: L'universo di Gombrowicz: racconti, romanzi e opere teatrali. Preferisco non assomigliare a nessuno, «L'INDICE DEI LIBRI DEL MESE», 2024, XLI, n. 1, pp. 10 - 10 [recensione]

Nadzieja Bąkowska, La separazione, in: Kornel Filipowicz, Il gatto nell'erba bagnata. Racconti, Bologna, Marietti1820, 2023, pp. 45 - 53 . Opera originale: Autore: Kornel Filipowicz - Titolo: Rozstanie [contributo in volume (traduzione)]

Nadzieja Bąkowska, Metafikcja komiczna i komizm metafikcyjny w dramatach Luigiego Pirandella i Witolda Gombrowicza. Studium porównawcze, Varsavia, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2023, pp. 279 . [libro]

Nadzieja Bąkowska, Dante Alighieri, Boska Komedia [Divina Commedia], traduzione di Edward Porębowicz, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1959, in: Dall'Alma Mater al mondo. Dante all'Università di Bologna, Bologna, Bologna University Press, 2022, pp. 328 - 329 (BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI BOLOGNA. ANALISI E STRUMENTI) [scheda di catalogo]

Nadzieja Bąkowska, Dante Alighieri, Piekło: Boskiej komedii część pierwsza [Inferno: parte prima della Divina Commedia], traduzione di Agnieszka Kuciak, Poznań, Klub Książki Katolickiej: Biblioteka Telgte, 2002, in: Dall'Alma Mater al mondo. Dante all'Università di Bologna, Bologna, Bologna University Press, 2022, pp. 330 - 331 (BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI BOLOGNA. ANALISI E STRUMENTI) [scheda di catalogo]

Nadzieja Bakowska, Alberto Alberti, Lezioni di Traduzione 1, Bologna, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne (LILEC), Università di Bologna, 2022, pp. 178 (LEZIONI DI TRADUZIONE). [curatela]Open Access

Nadzieja Bąkowska, Między reportażem historycznym a (auto)biografią zbiorową. Uwagi genologiczne nad 1945. Wojną i pokojem Magdaleny Grzebałkowskiej, «EUROPA ORIENTALIS», 2022, 41, pp. 125 - 142 [articolo]

Nadzieja Bąkowska, Una panoramica sull’autotraduzione, in: Lezioni di Traduzione 1, Bologna, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne (LILEC), Università di Bologna, 2022, pp. 41 - 62 (LEZIONI DI TRADUZIONE) [capitolo di libro]Open Access

Nadzieja Bąkowska, Uwagi o komizmotwórczym potencjale metafikcji (na przykładzie Operetki Witolda Gombrowicza), «FILOLOGICESKI FORUM», 2021, 14, pp. 112 - 131 [articolo]

Nadzieja Bąkowska, L’operetta distanziata. Witold Gombrowicz e la rivisitazione ironica di un genere, «PAROLE RUBATE», 2020, 22, pp. 115 - 120 [articolo]Open Access

Nadzieja Bąkowska, Maska czy gęba? Operetka Witolda Gombrowicza w kontekście komedii dell’arte, «POZNANSKIE STUDIA POLONISTYCZNE. SERIA LITERACKA», 2020, 38, pp. 103 - 123 [articolo]Open Access

Nadzieja Bąkowska, Gradationing Gombrowicz. Remarks on second-hand translations, «EUROPA ORIENTALIS», 2019, XXXVIII, pp. 251 - 267 [articolo]

Nadzieja Bąkowska, Hanna Serkowska, -, La vecchiaia (ri)scoperta? Letteratura, film e fumetto rispondono, Perugia, "Rivista di Studi Italiani", 2019, pp. 166 . [curatela]

Nadzieja Bąkowska, L’autunno pensoso: la vecchiaia nelle opere tarde di Iwaszkiewicz, «RIVISTA DI STUDI ITALIANI», 2019, XXXVII, pp. 93 - 122 . Opera originale: Autore: Joanna Szymanowska - Titolo: "Zadumania jesień". Starość w późnej twórczości Iwaszkiewicza [contributo in rivista (traduzione)]