Foto del docente

Agnieszka Nadzieja Bakowska

Professoressa a contratto

Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne

Assegnista di ricerca

Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne

Pubblicazioni

Nadzieja Bąkowska, Uwagi o komizmotwórczym potencjale metafikcji (na przykładzie Operetki Witolda Gombrowicza), «FILOLOGICESKI FORUM», 2021, 14, pp. 112 - 131 [articolo]

Nadzieja Bąkowska, L’operetta distanziata. Witold Gombrowicz e la rivisitazione ironica di un genere, «PAROLE RUBATE», 2020, 22, pp. 115 - 120 [articolo]Open Access

Nadzieja Bąkowska, Maska czy gęba? Operetka Witolda Gombrowicza w kontekście komedii dell’arte, «POZNANSKIE STUDIA POLONISTYCZNE. SERIA LITERACKA», 2020, 38, pp. 103 - 123 [articolo]Open Access

Nadzieja Bąkowska, Gradationing Gombrowicz. Remarks on second-hand translations, «EUROPA ORIENTALIS», 2019, XXXVIII, pp. 251 - 267 [articolo]

Nadzieja Bąkowska, Hanna Serkowska, -, La vecchiaia (ri)scoperta? Letteratura, film e fumetto rispondono, Perugia, "Rivista di Studi Italiani", 2019, pp. 166 . [curatela]

Nadzieja Bąkowska, L’autunno pensoso: la vecchiaia nelle opere tarde di Iwaszkiewicz, «RIVISTA DI STUDI ITALIANI», 2019, XXXVII, pp. 93 - 122 . Opera originale: Autore: Joanna Szymanowska - Titolo: "Zadumania jesień". Starość w późnej twórczości Iwaszkiewicza [contributo in rivista (traduzione)]

Nadzieja Bąkowska, "Operetka" Witolda Gombrowicza w tłumaczeniu na języki włoski, angielski i francuski. Studium komparatystyczne, in: Jakże samotny na niepewnej drodze! O tłumaczeniach literatury polskiej, Kraków-Warszawa, Instytut Literatury, Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2019, pp. 150 - 186 [capitolo di libro]

Nadzieja Bąkowska, Tra comico, tragico e osceno. L’immagine grottesca dell’amore ad una certa età. "La casa del sorriso" di Marco Ferreri, «RIVISTA DI STUDI ITALIANI», 2019, XXXVII, pp. 62 - 77 [articolo]

Nadzieja Bąkowska, Słowo – dźwięk – obraz. Rzecz o źródłach komizmu w utworach dla dzieci Jana Brzechwy, «GULIWER», 2018, 2, pp. 26 - 37 [articolo]

Nadzieja Bąkowska, Vis comica – vis obscoena. Model komizmotwórczy w literaturze błazeńskiej, in: Komizm historyczny 2, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2018, pp. 79 - 101 [capitolo di libro]

Nadzieja Bąkowska, Komizm obsceniczny w trzech odsłonach. Relacje między przekładami Dialogus Salomonis et Marcolfi na języki polski, włoski i angielski, «PL.IT», 2015, VI, pp. 57 - 73 [articolo]

Nadzieja Bąkowska, Rachele Bianchini, Katarzyna Misiewicz, Francesca Mondani, Gaia Tombini, Aleksandra Żak, Il "Diario" e gli altri scritti come fonte per un ritratto autobiografico ed esistenziale, in: Janusz Korczak. Educatore, letterato, filosofo, Trento, Edizioni Centro Studi Erickson, 2014, pp. 25 - 39 . Opera originale: Autore: Jacek Leociak - Titolo: Janusz Korczak w getcie. Pamiętnik i inne pisma jako źródło do biograficznego i egzystencjalnego portretu [contributo in volume (traduzione)]

Ultimi avvisi

Al momento non sono presenti avvisi.