Foto del docente

Veronika Svoradova

Lettrice di scambio

Vicepresidenza della Scuola di Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione - Forlì

Contenuti utili

Lingua e Cultura Slovacca 2017/2018

1) Diktát (texty Bývanie v meste a na dedine + Život včera a dnes) 2) Gramatika: Kniha A2: - L8: počasie (lexika, verbá, deskripcia počasia) - L8: podmienkové vety (reálne podmienky, hypotetické podmienky) - L9: aktívne a pasívne particípiá Kniha B1: - L1 - L4 (gramatika a lexika) 3) Otázky ...

Lingua slovacca - 2017/2018 (argomenti esame)

Písomná skúška  - diktát a preklad diktátu (1 z textov, s ktoré sme čítali počas semestra) - gramatika a lexika A1 (L6) - A2 (L5) Ústna skúška*   Každý študent bude mať 3 témy 1.)* Ja a moje záľuby (kto som, čo mám rád/rada, čo rád/rada robím, moje hobby atď.) 2)* Opis fotografie - prepozície 3.)* ...

Fondamenti di slovacco 2017/2018 (argomenti esame)

Písomná skúška (Prova scritta) 1. diktát + preklad (dettato + traduzione del dettato) - le frasi di 2 testi del libro a pagina 48/25   2. gramatika a lexika - Krížom-krážom A1 (1. lekcia - 5. lekcia)   Ústna skúška (Prova orale) 1) "Ja" (Volám sa... Mám...rokov... Študujem.... Mám rád/rada) 2) a)  Opis ...

Mediazione Slovacca 2017/2018 (argomenti esame)

Písomná skúška - diktát + preklad diktátu - L4: gramatika: reflexívne sa/si (III. – IV.) - L5: gramatika: verbálne prefixy, genitív plurálu, posesívne adjektíva vs. posesívny genitív, reflexívne sa/si, Vimp/Vp (129); lexika: planéta Zem a dovolenka - L6: gramatika: deverbatíva, prepozície - ...

Corso avanzato I. 2017/2018 (argomenti esame)

Písomná skúška: - gramatika (konjunkcie, prepozície, prefixy žiť/myslieť, pronominá atď.) - slovenská história (Veľká Morava, Rakúsko-Uhorsko, 1918 - 1989)   Ústna skúška: - rozprávanie o 1 článku, ktorý som čítal/a počas semestra a ktorý ma zaujal - rozprávanie o úryvku z knihy "Siedma noc"   ...

Ultimi avvisi

Al momento non sono presenti avvisi.