Foto del docente

Ivan Susa

Lettore di scambio

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Avvisi

Visita dell'ambasciatrice della Repubblica Slovacca all'Università di Bologna a Forlì

Návšteva veľvyslankyne SR na Bolonskej univerzite/Visita dell'ambasciatrice della Repubblica Slovacca all'Università di Bologna

Dňa 10. júna 2021 nás na Bolonskej univerzite v Taliansku navštívila veľvyslankyňa SR v Ríme Karla Wursterová. S p. veľvyslankyňou sme hovorili o rozvoji slovakistiky na Lektoráte slovenského jazyka a kultúry MŠ na Bolonskej univerzite a o súčasných a budúcich akrivitách lektorátu v pedagogickej, kultúrnej a projektovo-vedeckej oblasti. Jednou z dôležitých aktivít budú podujatia k 100.výročiu narodenia A. Dubčeka, krorému udelila čestný doktorát z politických vied práve Bolonská univerzita.

K. Wursterovú prijali predstavitelia akademických kruhov (M. Russo, S. Slavkova, F. Privitera), honorárny konzul A. Ravaglioli, riaditeľka knižnice A. M. Politi, primátor mesta Forlì G. L. Zattini a i. Pani veľvyslankyňa na záver prvého dňa návštevy položila kvety k buste A. Dubčeka na Fakulte politických vied vo Forlì. Zajtra, 11.6.2021 jej návšteva pokračuje prijatím u rektora Bolonskej univerzity F. Ubertiniho a ďalšich osobností, spätých s menom A. Dubčeka.


https://www.facebook.com/lektorat.forli

 

 


 

Pubblicato il: 11 giugno 2021