Foto del docente

Egidjus Aleksandravicius

Professore a contratto

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

Curriculum vitae

1.   Personalia

Date and place of birth: 1956 11 21, Telšiai, Lithuania;

Education:

Post – graduate studies at the Institute of Lithuanian History,1983-1985

 

Undergraduate and graduate studies at the Vilnius University, Department of History,1974-1979                                                                                                                                                        

Habilitation

Defended theses: Culture of Lithuanian Revival in the 19 th century ,

At the Vytautas Magnus University (VMU),1994 01 25

 

Doctoral dissertation: Defended theses Cultural Movement in Lithuania, 1831-1863,1986 03 12 at the Institute of Lithuanian History

 

2.   Professional experience

 

Director of  the Institute of Lithuanian Emigration                                2000-

 

Professor of History  VMU                                                                     1993-

 

The Chair of the VMU Senate                                                                2001 – 2005

 

Vice-rector of VMU                                                                 1997 02 01–2001 05

 

 

Professor of History and Dean                                      1994-1998 02 01 of the Faculty of Humanities                                                  

 

Head of the Department of Cultural History                1989-1994

at the Institute of Lithuanian History,                                                      

 

Associate professor of the Faculty of Humanities, VMU                  1991-1994

 

Fullbright visiting professor in the Department of Slavic and Baltic

Literatures and languages, University of Illinois, Chicago, Ill       1993 spring sem.

 

Fellowship in the department of History,

University of Wisconsin (Madison, WI)                                               1991

 

Assistant professor of department of Art History,

Lithuanian Academy of Fine Arts                                        1986-1987

 

Post-graduate studies at the Institute of Lithuanian History, Vilnius     1983-1985

 

Assistant prof. in the Department of History, Vilnius University            1979-1983             

 

3.   Membership in professional organizations:

 

President of the Lithuanian National Committee of historical Science    1994-2004

 

Board member, Open Society Fund-Lithuania;                                     1994-2000

 

Member of the Governing Council,  European Foundation Center    1996-1999

 

Board member, Association of Lithuanistics;                                   1994-

 

Member of Lithuanian Historical Society;                                          1993-

 

 

4.   Publications:

 

Books:

Cultural Movement in Lithuania, 1831-1863, (Vilnius: Mokslas, 1989), 136 p.

(in Lithuanian);

 

Soberness in Lithuania in the 19th Century, (Vilnius: Zaltvyksle, 1990), 140 p. (in Lithuanian);

 

Before Daybreak: Young Friend of Simonas Daukantas, (Vilnius: Zaltvyksle, 1991), 191 p. (in Lithuanian);

 

Profiles of the 19th Century, (Vilnius; RSL, 1993), 280 p. (in Lithuanian);

 

Culture of Lithuanian Revival (Middle of the 19th  Century), (Vilnius: Baltos lankos, 1994), 57 p. (in Lithuanian);

 

(with Antanas Kulakauskas) Under the  Tzars: Lithuania in the 19th Century, (Vilnius: Baltos lankos, 1996) 369 p. (in Lithuanian); Polish version of the book: E.Aleksandravičius, A.Kulakauskas . Pod Wladzą Carow. Litwa w XIX wieku.  Krakow: Universitas, 2003)

 

(with 3 other authors) History of Samogitia, (Vilnius: Regnum, 1997), 333 p. (in Lithuanian);

 

Past, History and Historians , (Vilnius: Vaga, 2000), p. 510. (in Lithuanian).

 

Aleksandravičius E. , Kuizinienė D., Dapkutė D. The Cultural Activities of Lithuanian Émigrés. Vilnius: Frankfurto knygų mugės organizacinis komitetas, 2002. 24 p.

 

A Poets Road.  Vilnius: Versus aureus, 2003, 255 p. (in Lithuanian)

 

 Who Poked the Raven's Aye?  Vilnius, Versus Aureus, 2004 (in Lithuanian)

 

  Aleksandravičius E. Il pellegrinaggio artistico: artisti lituani a Roma alla meta del XIX secolo.    Vilnius, Versus aureus, 2007.- 97 p. ISBN 978-9955-699-95-8

 

 

Articles:

  ( selection from more than 80 articles)

 

 

“Post-Communist Transition: The Case of Two Lithuanian Capital Cities” International Review of Sociology. Volume 16, Nr.2, July 2006, p.347-361.

 

 “Lithuanian Collaboration with Nazis and Soviets.” “Kollaboration” in Nordosteuropa. Erscheinungsformen und Deutungen im. Jahrhundert. Veroffentlichungen des Nordost-Instituts, Band 1, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2006, p.174-192.

 

“L'identité nationale de Mickiewicz: perspective lituanienne “. Le Verbe et l'Histoire. Mickiewicz la France et l'Europe. Paris, Institut d'études Slaves. 2002. P. 63-79.

 

„ Kazimierz Kontrym i litewski ruch narodowo-kulturalny na początku XIX wieku” Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Historica. T. 8, 2001. P. 15 – 22.

 

„Antano Baranausko “Lenkomanija” lietuvių judėjimo lyderių akyse “. Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 23. 2003. P. 127-133.

 

„Politinių veiksnių realijos ir marginalijos (Lenkų klausimas lietuvių išeivijoje)“. Darbai ir Dienos. Kaunas, Vytauto Didžiojo universitetas, 2002. Nr. 30. P.147-166

 

(with Kulakauskas A.) „Nuo amžių slenksčio. Naujausia Lietuvos XIX amžiaus istoriografija“. Darbai ir Dienos. Kaunas, Vytauto Didžiojo universitetas. 2001. Nr. 28. P. 7 – 31.

 

„Laisvė, moralybė ir jos šėtonai.“ Vytautas Kavolis. Nepriklausomųjų kelias. (Publicistikos straipsniai1951-1965)  Sudarė Egidijus Aleksandravičius ir Daiva Dapkutė. Vilnius, Versus Aureus, 2006, p.5-20.

 

Lietuvių kolaboravimas: nacių ir sovietų laikai // Metmenys (Chicago), 2005. Vol. 85. P. 42-76.

 

“Emigration and the Goals of Lithuania's Foreign Policy. Lithuanian Foreign Policy Review, 2003, vol.1-2, p.100-118;

 

„Laisvės iššūkiai: lietuvių istoriografija po 1990-jų metų.“  Mokslo ir Kūrybos simpoziumas: Pranešimų medžiaga. 2003.

 

 

„Laisvės pėdos“ Prezidentas Valdas Adamkus: Įvadas. Vilnius: Baltos lankos, 2003. P. 5–27.

 

„Laisvės šauksmas: 1972-ieji  Romo Kalantos auka.“ 1972 metų Kauno pavasaris. Vilnius, Baltos lankos. 2002. P. 7 – 20.

 

 „Nėra pas mus laisvės, nes nedavė ramiai palaidoti“  Romo Kalantos auka. 1972 metų Kauno pavasaris. Vilnius, Baltos lankos. 2002. P. 71-73.

 

„Modernizmo link arba prie šiuolaikinio Kauno meninės kultūros lopšio (1918-1940 metai)“  Kauno istorijos metraštis. Kaunas, Vytauto Didžiojo universitetas. T. 3. 2002. P. 349-361.

 

“The Double Fate of the Lithuanian Gentry”, Lituanus, 1999, No. 46 (3), p. 57 – 68.

 

“Jews in the Lithuanian Historiography. Scientific conference The Gaon of Vilnius and the Annals of Jewish Culture”. (Vilnius University, 10 – 12 September 1997). Reports of Plenary Session, Vilnius, 1997, p. 3 – 16.

 

"Hebrew studies in Vilnius university and Lithuanian ethno political tendencies in the first part of the 19th century", Lituanus (Chcago, Ill.) vol.37, 2 /1991, p. 5-22

 

"Political goals of Lithuanians, 1863-1918."" Journal of Baltic studies, vol. XXIII, No.3, p.227-238 (translation to Polish is published: Znak, 1991, r.XLIV,vol.3, p.48-63

 

"Svirlaukis-Lithuanian cultural centre in the middle of the 19th c." , Karogs (Flag), (Riga,1990), vol.10, p.169-172 (in Lattish)

 

“Challenge of the Past: a Survey of Lithuanian Historiography."  Revue Baltique, 1995, No.5, p.28-37.

Ultimi avvisi

Al momento non sono presenti avvisi.