31164 - Polish Language and Linguistics 2

Course Unit Page

Academic Year 2018/2019

Learning outcomes

A1 level according to CEFR

Course contents

Grammar contents and communicative functions included in
e-localcourses.unibo.it

Readings/Bibliography

LINGUA E LINGUISTICA POLACCA 1

The course consists of parts: e-learning + traditional classes.

The e-learning material is represented by the E-LOCAL course of Polish language and culture:

http://e-localcourses.unibo.it

Traditional classes will base on:

M. Małolepsza, A. Szymkiewicz, Hurra!!! Po polsku 1, Prolog, Kraków 2006, 2 voll.: Podręcznik dla studentów + Zeszyt ćwiczeń

L. Marinelli, A. Stryjecka, Corso di linga polacca.Livello A1-B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue , Hoepli, Milano 2014.

Handbook for non-attending students:

A. Dąbrowska, Język polski, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2005.

A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009  

LINGUA E LINGUISTICA POLACCA 2

Handbook:

L. Marinelli, A. Stryjecka, Corso di linga polacca.Livello A1-B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue , Hoepli, Milano 2014.

M. Małolepsza, A. Szymkiewicz, Hurra!!! Po polsku 1, Prolog, Kraków 2006, 2 voll.: Podręcznik dla studentów + Zeszyt ćwiczeń.

A. Burkat, A. Jasińska, Hurra!!! Po polsku 2, Prolog, Kraków 2007, 2 voll.: Podręcznik dla studentów + Zeszyt ćwiczeń (from second semester) 

For non-attending students:

B. Walczak, Zarys dziejów języka polskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.

Z.Klemensiewicz, Historia języka polskiego, PWN, Warszawa.

LINGUA E LINGUISTICA POLACCA 3

Handbooks:

A. Burkat, A. Jasińska, Hurra!!! Po polsku 2, Prolog, Kraków 2007, 2 voll.: Podręcznik dla studentów + Zeszyt ćwiczeń.

 J. Pyzik, Iść czy chodzić? Ćwiczenia gramatyczno-semantyczne ,  Universitas, Kraków 2007

For non-attending students:

Współczesny język polski , pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 2001

Teaching methods

Lectures, classes, e-learning

Assessment methods

The final exam aims at verifying the acquisition of the four linguistic skills (written and oral comprehension, written and oral production) at the CEFR level indicated in the section of the course programme titled “learning outcomes”.

The exam consists of two parts: a 4-hour written test and an oral interview. All students (included Polish native speakers) have to pass the written exam to access the oral one.

The written test aims at assessing the students' writing skills, both active and passive, whereas the interview has the aim of evaluating their capacity of speaking and oral understanding. Both the test and the interview will base on the topics developed during the classes and on the works indicated in the pogramme bibliography.

In case of Polish-born non-attending students, the exam will base on the specific texts indicated in the programme bibliography.  

The final mark will be the average of the marks obtained in the written test and in the oral interview.

1st year students will be asked in particular about the e-local course of Polish language and culture (e-localcourses.unibo.it)

Teaching tools

LINGUA E LINGUISTICA POLACCA 1

E-LOCAL course of Polish language and culture: http://e-localcourses.unibo.it

W. Meisels, Dizionario pratico polacco-italiano. Podręczny słownik polsko-włoski , 2 voll., Wiedza Powszechna, Warszawa 1993. 

W. Meisels, Dizionario pratico polacco-italiano. Podręczny słownik polsko-włoski , 2 voll., Wiedza Powszechna, Warszawa 1989. 

A. Zieliński, G.Bertone, Grammatica polacca: grammatica essenziale, Vallardi, Milano 1996

E. Lipińska, Z ziemi włoskiej do Polski.Manuale di grammatica polacca per italiani, Universitas, Kraków 2011.

LINGUA E LINGUISTICA POLACCA 2

Corso E-LOCAL di lingua e cultura polacca in e-learning accessibile per tutti gli studenti con account http://e-localcourses.unibo.it

W. Meisels, Dizionario pratico polacco-italiano. Podręczny słownik polsko-włoski , 2 voll., Wiedza Powszechna, Warszawa 1993. 

W. Meisels, Dizionario pratico polacco-italiano. Podręczny słownik polsko-włoski , 2 voll., Wiedza Powszechna, Warszawa 1989. 

A. Zieliński, G. Bertone, Grammatica polacca: grammatica essenziale, Vallardi, Milano 1996

B. Bartnicka, H. Satkiewicz, Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców, Wiedza Powszechna, Warszawa 1990 (o altra ediz.success.)   

E. Lipińska, Z ziemi włoskiej do Polski.Manuale di grammatica polacca per italiani, Universitas, Kraków 2011.LINGUA E LINGUISTICA POLACCA 3

W. Meisels, Dizionario pratico polacco-italiano. Podręczny słownik polsko-włoski , 2 voll., Wiedza Powszechna, Warszawa 1993. 

W. Meisels, Dizionario pratico polacco-italiano. Podręczny słownik polsko-włoski , 2 voll., Wiedza Powszechna, Warszawa 1989. 

M. Szymczak (a cura di), Słownik języka polskiego, 3 voll., PWN, Warszawa 1978 (edizioni posteriori ampliate e corrette). [oppure un altro dizionario monolingue].   

A. Zieliński, G. Bertone, Grammatica polacca: grammatica essenziale, Vallardi, Milano 1996

B. Bartnicka, H. Satkiewicz, Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców, Wiedza Powszechna, Warszawa 1990 (o altra ediz.success.)   

J. Pyzik, Przygoda z gramatyką.Fleksja i słowotwórstwo imion. Ćwiczenia funkcjonalno-gramatyczne dla cudzoziemców , Universitas, Kraków 2011.

P. Garncarek, Czas na czasownik, Universitas, Kraków 2011.

Office hours

See the website of Marcin Wyrembelski