Course Timetable 02882 - Anatomy

Lesson period Oct 12, 2017 - Jan 17, 2018

date Time
12 Thursday October, 2017 16:00 - 18:00
Anatomy
LUCIA MANZOLI
AULA B ANATOMIA Piano Terra Via Irnerio, 48 - Bologna
16 Monday October, 2017 11:00 - 13:00
Anatomy
LUCIA MANZOLI
AULA B ANATOMIA Piano Terra Via Irnerio, 48 - Bologna
18 Wednesday October, 2017 11:00 - 13:00
Anatomy
LUCIA MANZOLI
AULA B ANATOMIA Piano Terra Via Irnerio, 48 - Bologna
19 Thursday October, 2017 16:00 - 18:00
Anatomy
LUCIA MANZOLI
AULA B ANATOMIA Piano Terra Via Irnerio, 48 - Bologna
23 Monday October, 2017 11:00 - 13:00
Anatomy
LUCIA MANZOLI
AULA B ANATOMIA Piano Terra Via Irnerio, 48 - Bologna
24 Tuesday October, 2017 11:00 - 13:00
Anatomy
LUCIA MANZOLI
SALA PROFESSORE
25 Wednesday October, 2017 11:00 - 13:00
Anatomy
LUCIA MANZOLI
AULA B ANATOMIA Piano Terra Via Irnerio, 48 - Bologna
6 Monday November, 2017 11:00 - 13:00
Anatomy
LUCIA MANZOLI
AULA B ANATOMIA Piano Terra Via Irnerio, 48 - Bologna
8 Wednesday November, 2017 11:00 - 13:00
Anatomy
LUCIA MANZOLI
AULA B ANATOMIA Piano Terra Via Irnerio, 48 - Bologna
13 Monday November, 2017 11:00 - 13:00
Anatomy
LUCIA MANZOLI
AULA B ANATOMIA Piano Terra Via Irnerio, 48 - Bologna
15 Wednesday November, 2017 11:00 - 13:00
Anatomy
LUCIA MANZOLI
AULA B ANATOMIA Piano Terra Via Irnerio, 48 - Bologna
20 Monday November, 2017 11:00 - 13:00
Anatomy
LUCIA MANZOLI
AULA B ANATOMIA Piano Terra Via Irnerio, 48 - Bologna
17 Wednesday January, 2018 14:00 - 17:00
Anatomy
LUCIA MANZOLI